c S
Izbor dana

Opravdano upozorenje radniku na propuste i pogreške iz razloga jer je isti postupao protivno zahtjevima posla ne može imati značenje uznemiravanja (diskriminacije) radnika.

04.06.2009 10:42 Predmetnom tužbom tužiteljica je istakla tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti otkaza ugovora o radu koji je tuženik dao tužiteljici svojom Odlukom od 21. ožujka 2006.