c S
Izbor dana

Porezni nadzor

13.08.2018 07:30 Pri statusnim promjenama, u slučaju pripajanja društva koje je iskazalo gubitak, taj se gubitak prenosi i nadoknađuje umanjenjem porezne osnovice kroz pet godina.