c S
Izbor dana

Međuvlasnički ugovor

16.08.2018 07:30 Sklapanje aneksa međuvlasničkom ugovoru kojim je ugovoreno da će suvlasnici zgrade u svoje posebne dijelove nekretnine ugraditi interne vodomjere o svom trošku smatra se poslom redovite uprave, a plaćanja očitanja vodomjera iz sredstava pričuve su dopuštena jer se radi o poboljšici.