c S
Izbor dana

Podatke o tome da je postupio po naredbi iz rješenja tužitelj može dostavljati i u tijeku postupka kojem je utvrđivana izvršnost rješenja.

05.06.2009 08:04 „Stoga prigovori tužitelja koji se odnose na rješenje kojim je tužitelju naređeno određeno postupanje ne mogu se uvažiti u ovom postupku u kojem se utvrđuje izvršnost toga rješenja, već je te prigovore tužitelj mogao iznositi u postupku u kojem je i doneseno to rješenje...