c S
Izbor dana

Privremena mjera

27.08.2018 07:30 Ako predlagatelj uz prijedlog za određivanje privremene mjere zabranom protivniku osiguranja otuđiti ili opteretiti svoje nekretnine ili stvarna prava koja su na toj nekretnini uknjižena u njegovu korist nije zahtijevao istovremenu zabilježbu te zabrane u zemljišnu knjigu, sud će prijedlog odbiti.