c S
Izbor dana

Pripajanje društava

29.08.2018 07:30 Statusnom promjenom pripajanja, jedno društvo ili više njih (pripojeno društvo) prenose cijelu svoju imovinu drugom društvu (društvu preuzimatelju) i time prestaju postojati bez provođenja likvidacije, a društvo preuzimatelj postaje sveopći pravni slijednik i stupa u sve pravne odnose pripojenog društva. Radi se o univerzalnoj građanskopravnoj sukcesiji koja je uzrokovala procesnopravnu sukcesiju kojoj se društvo preuzimatelj kao pravni slijednik pripojenog društva ne može protiviti.