c S
Izbor dana

Ukidanje rezervacije dionica

31.08.2018 07:30 Društvo koje je subjekt pretvorbe samo je odgovorno za eventualno manje procijenjenu vrijednost nekretnina uključenih u temeljni kapital, za čiju su protuvrijednost izdane dionice, te stoga odgovara za svako umanjenje prava vlasništva na tim nekretninama.