c S
Izbor dana

Stvarna služnost

07.09.2018 07:30 Ako su stranke sklopile usmeni ugovor o postojanju prava služnosti, tužitelji nemaju pravo tražiti da tuženica prizna postojanje tog prava jer pravo služnosti nije upisano u zemljišnu knjigu.