c S
Izbor dana

Namjerno oštećenje

11.09.2018 07:30 Kad je sklapanje sporazuma o osiguranju prijenosom vlasništva na tužiteljevim pokretninama na tuženika bilo motivirano osujećivanjem ovrha koje su drugi vjerovnici pokretali na tužiteljevim pokretninama, tada je dužnik tu radnju poduzeo s namjerom oštećenja svojih vjerovnika, a ne s namjerom održavanja njegova poslovanja.