c S
Izbor dana

Dostava sudskih pismena

19.09.2018 07:30 Kad je Stečajnim zakonom propisano da se određeni rokovi računaju od dana objave na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, tada se u računanju rokova primjenjuje odredba članka 12. stavak 1. Stečajnog zakona o dostavi sudskih pismena. Rokovi se računaju od isteka osmoga dana od dana objave.