c S
Izbor dana

Brisovna tužba

20.09.2018 07:30 Aktivnu legitimaciju za podnošenje brisovne tužbe ima nositelj knjižnog prava, odnosno onaj tko je bio upisan u zemljišnoj knjizi neposredno prije provedbe nevaljanog ili neistinitog upisa.