c S
Izbor dana

Dužina žalbenog postupka pred Vrhovnim sudom od tri i pol godine u kaznenom postupku, u nedostatku drugih posebnih okolnosti koje bi opravdale takvu dužinu, predstavlja povredu prava na suđenje u razumnom roku.

09.06.2009 09:30 Podnositelj zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava prigovara radi prekomjerne dužine kaznenog postupka. Sud je utvrdio da ukupna dužina postupka iznosi šest godina i jedanaest mjeseci.