c S
Izbor dana

Privremeni boravak

10.10.2018 07:30 Okolnost da u drugoj državi nema imovine i prijatelja, te da su slabe mogućnosti zaposlenja, nisu razlozi humanitarne prirode radi kojih se strancu odobrava privremeni boravak.