c S
Izbor dana

Radnik koji je povremeno i djelomično obavljao poslove radnog mjesta voditelja ekipe na način da je radio na organizaciji i koordinaciji rada ekipe na terenu, koji posao nije jedini djelokrug poslova radnog mjesta voditelja ekipe, ne daje radniku i pravo na plaću tog radnog mjesta.

10.06.2009 10:04 Rezimirajući žalbene navode tužitelja, može se zaključiti da se žalba tužitelja svodi na tvrdnju da je u utuženom razdoblju obavljao poslove voditelja ekipe 2 i da mu stoga pripada pravo na plaću za obavljeni posao, jer je u smislu odredbe čl. 7 ZR-a poslodavac dužan u radnom odnosu radniku dati posao, te mu za obavljeni rad isplatiti plaću.