c S
Izbor dana

Poništaj ugovora

15.10.2018 07:30 Konstitutivnom tužbom poništenje pobojnog ugovora ne može zahtijevati treća osoba, nego samo ona ugovorna strana u čijem je interesu pobojnost ustanovljena.