c S
Izbor dana

Produljenje roka

24.10.2018 07:30 Rok propisan odredbom čl. 8. st. 1. Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i Knjige položenih ugovora i upisa o vlasništvu posebnog dijela nekretnine predstavlja instruktivan rok.