c S
Izbor dana

Uknjižba prava najma

29.10.2018 07:30 Pravo najma i pravo prvokupa mogu biti predmet uknjižbe u zemljišnu knjigu samo ukoliko je uknjižba tih prava propisana Zakonom o najmu stanova ili da je najmodavac u ugovoru o najmu stana sa zaštićenom najamninom dao izričitu izjavu da pristaje na uknjižbu.