c S
Izbor dana

Poslodavac je dužan i jedini ovlašten izvršiti upis radnog staža u radnu knjižicu, za period u kojem je radnik imao status radnika temeljem pravomoćne sudske odluke.

12.06.2009 10:01 Jasno je da tužitelj ima i pravni interes da se podaci o trajanju njegovog radnog odnosa, kod tuženika, a koje pravo je utvrđeno temeljem ostvarene radnopravne zaštite, upišu u njegovu radnu knjižicu.