c S
Izbor dana

Prekid postupka

05.11.2018 07:30 Prvostupanjski sud može odrediti prekid ovršnog postupka koji je pokrenut na temelju pravorijeka Stalnog izbranog sudišta Hrvatske gospodarske komore, ako ocijeni da bi to bilo svrhovito za konačno rješenje spora među strankama. Navedeno pravilo odnosi se na ovrhu domaćih pravorijeka te na priznanje i ovrhu stranih pravorijeka.