c S
Izbor dana

Uknjižba prava vlasništva

07.11.2018 07:30 Ukoliko prednik predlagatelja u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora nije bio stranac, nego državljanin tadašnje SFRJ, tada u trenutku sklapanja tog ugovora nije bila potrebna suglasnost nadležnog ministra za uknjižbu prava vlasništva predlagatelja u zemljišne knjige.