c S
Izbor dana

Nagrada za rad članova nadzornog odbora

14.11.2018 07:30 Potraživanje naknade za rad u nadzornom odboru trgovačkog društva zastarijeva u općem zastarnom roku od pet godina.