c S
Izbor dana

Potvrda glavnog projekta

16.11.2018 07:30 Važenje potvrde glavnog projekta može se produljiti na još dvije godine jer se prelazne odredbe novog Zakona o gradnji ne mogu tumačiti na štetu stranke.