c S
Izbor dana

Zabilježba pokretanja postupka

20.11.2018 07:30 Kada ovršni sud nije odlučio o prijedlogu za promjenu predmeta i sredstva ovrhe na nekretninama, ovrhovoditelj je ovlašten zatražiti zabilježbu pokretanja ovršnog postupka u zemljišnoj knjizi.