c S
Izbor dana

Naplata carine

21.11.2018 07:30 Nema osnove za postavljanje pitanja sudu Europske unije u svezi tumačenja odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 170/2013 od 25. veljače 2013. jer istu ne treba tumačiti već samo pravilno primijeniti.