c S
Izbor dana

Upis pripajanja

28.11.2018 07:30 Rješenje o brisanju trgovačkog društva iz sudskog registra nije konstitutivne već deklaratorne prirode, i ono ne utječe na pravne posljedice pripajanja društva, jer pripojeno društvo prestaje s danom upisa pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj.