c S
Izbor dana

Naplata carine

06.12.2018 07:30 Na robu, proizvode čija tarifna oznaka je uvrštena među proizvode na koje se primjenjuje suspenzivni režim, a radi izbjegavanja poremećaja na tržištu, primjenjuje se uvozna carina.