c S
Izbor dana

Ugovorna kazna

14.12.2018 07:00 Ako postoji novčana obveza putnika za plaćanje naknade za prijevoz, povreda navedene odredbe ne može imati za sankciju plaćanje novčanog iznosa kao ugovorne kazne jer se ugovorna kazna ne može ugovoriti za novčane obveze.