c S
Izbor dana

Naknada za zadržavanje zgrade

04.01.2019 07:25 Za natkrivene, a nezatvorene dijelove građevine obračunava se obujam po površini do visine 1m u metrima kubnim.