c S
Izbor dana

Gubitak prava na posjed stana

07.01.2019 07:00 Propust najmoprimca tražiti od vlasnika stana sklapanje ugovora o najmu stana nema za posljedicu prestanak najamnog odnosa, ali ima za posljedicu gubitak prava na posjed stana.