c S
Izbor dana

Uklanjanje reklamnog panoa

10.01.2019 07:00 Za postavljanje reklamnog panoa potrebna je suglasnost nadležnog tijela općine, a tu suglasnost ne može zamijeniti očitovanje toga upravnog tijela o mogućnosti postavljanja toga panoa.