c S
Izbor dana

Zakonska zatezna kamata na neimovinsku štetu

11.01.2019 07:00 Zakonske zatezne kamate na neimovinsku štetu u smislu odredbe čl. 1103. Zakona o obveznim odnosima teku od podnošenja zahtjeva ili tužbe, osim ako je šteta nastala kasnije.