c S
Izbor dana

Izvršenje rješenja Visokog upravnog suda

17.01.2019 07:00 Imajući u vidu pravnu prirodu upravne stvari i okolnosti slučaja upravno tijelo može i obustaviti postupak iako je prema nalogu suda trebao riješiti žalbu protiv prvostupanjskog rješenja.