c S
Izbor dana

Policijsko zvanje

22.01.2019 07:00 Okolnost da je tužitelj bio raspoređen na radno mjesto za koje je trebalo imati jedan stupanj više zvanje od onog kojeg je imao, ne znači da ima pravo tražiti da mu se to više zvanje prizna kao njegova stečena kvalifikacija.