c S
Izbor dana

Promjene u primjeni stopa PDV-a od 1. siječnja 2019.

25.01.2019 07:10 U pogledu primjene sniženih stopa PDV-a 5% i 13% predviđeno je da se u provedbenom propisu mijenjaju odnosno dopunjuju odredbe koje se odnose na proširenje primjene sniženih stopa PDV-a 5% i 13%, dok se odredbe koje nisu mijenjane u svojoj biti primjenjuju na isti način kao i dosada neovisno o tome što je članak 38. Zakona o PDV-u u cijelosti izmijenjen iz nomotehničkih razloga.