c S
Izbor dana

Nužni i jedinstveni suparničari

28.01.2019 09:50 Suvlasnici nekretnine u odnosu na koju se traži utvrđenje prava vlasništva na geometrijski odijeljenim dijelovima nekretnine su nužni i jedinstveni suparničari.