c S
Izbor dana

Prigovor prava na posjed

29.01.2019 07:00 Tuženik je ovlašten pozivati se na pravo na posjed ukoliko je tijekom postupka radi smetanja posjeda postala pravomoćna odluka u vlasničkoj parnici kojom je naloženo tužitelju da tuženiku preda u posjed nekretnine koje su predmet parnice radi smetanja posjeda.