c S
Izbor dana

Izvođenje dokaza vještačenjem

30.01.2019 09:00 Premda nalaz i mišljenje sudskog vještaka sačinjen po zahtjevu stranke, a ne suda, nema dokaznu snagu sudskog vještačkog nalaza, već je taj nalaz privatna isprava, sud je dužan taj nalaz ocijeniti u sklopu svih ostalih izvedenih dokaza.