c S
Izbor dana

Subjektivna preinaka tužbe

05.02.2019 07:00 Označavanje tuženika kao zastupnika suvlasnika stambene zgrade ne smatra se subjektivnom preinakom tužbe.