c S
Izbor dana

Pravo na pristup sudu

07.02.2019 07:20 Nije došlo do povrede same biti "prava na sud" ako revizija nije dopuštena prema vrijednosnom kriteriju iz čl. 382. st. 1. toč. 1. ZPP-a.
Ustavni sud primjećuje da su podnositelji imali pristup Vrhovnom sudu, i to do stupnja utvrđenja da je njihova revizija nedopuštena zbog toga što je ocijenjeno da vrijednost predmeta spora u odnosu na svakog tužitelja (njih 139) ne prelazi zakonom određeni imovinski cenzus za dopuštenost revizije.
Naime, ukupna vrijednost predmeta spora bila je naznačena u iznosu od 5.018.610,00 kn, pa kako se radilo o djeljivoj obvezi, a nije bila određena drugačija podjela, obveza se među podnositeljima (tužiteljima kao vjerovnicima) dijelila na jednake dijelove te u odnosu na svakog iznosi 36.105,00 kn.
Opširnije...