c S
Izbor dana

Valuta obveze

14.02.2019 10:00 Tražbina s osnove stjecanja bez osnove (korištenje preostalog dijela poslovnog prostora) ne može se potraživati u eurima, jer se ne radi o ugovornoj već o izvanugovornoj obvezi.