c S
Izbor dana

Pouka o pravnom lijeku

27.02.2019 10:00 Nepravilna uputa o pravnom lijeku ne može izmijeniti zakonski propis i omogućiti stranci u postupku da podnosi žalbu kada je zakonom izričito propisano da se protiv takve odluke ne može uložiti žalba.