c S
Izbor dana

Pravo zadržanja

21.03.2019 09:00 Pravo zadržanja ne predstavlja zemljišnoknjižno pravo. Pravo zadržanja je preventivno sredstvo zaštite dospjele tražbine koju posjednik stvari ima prema dužniku.