c S
Izbor dana

Prijevoz putnika

26.03.2019 07:00 Kupnjom imovine stečajnog dužnika kupac ne može steći prava koja je imao stečajni dužnik pa tako niti pravo na obavljanje prijevoza, koje pravo je prestalo postajati brisanjem stečajnog dužnika iz sudskog registra.