c S
Izbor dana

Vrijeme sastavljanja oporuke je mjerodavno vrijeme za ocjenu postojanja iznimne okolnosti za sastavljanje usmene oporuke.

23.06.2009 14:54 Navedenim žalbenim navodima tužitelji ne dovode u sumnju temeljnu činjeničnu okolnost za prvostupanjsku materijalnopravnu ocjenu, da u konkretnom slučaju nisu bile ostvarene izuzetne prilike zbog kojih pok. oporučiteljica u vrijeme navodnog izricanja usmene oporuke nije bila u mogućnosti napraviti pismenu oporuku.