c S
Izbor dana

Prekid postupka

27.03.2019 09:00 Kada se u istoj stranačkoj ulozi nalazi više procesnih subjekata (suparničarstvo), parnica se prekida samo u odnosu na suparničara nad kojim je otvoren stečajni postupak, dok se u odnosu na ostale suparničare postupak nastavlja. U slučaju pak jedinstvenih suparničara postupak se prekida u odnosu na sve njih.