c S
Izbor dana

Sadržaj solidarnosti dužnika

09.04.2019 07:00 Za postojanje solidarne obveze moraju se ispuniti sljedeće pretpostavke: a) zahtjev vjerovnika mora biti upravljen na više dužnika, b) vjerovnik može činidbu zahtijevati samo od kojeg sudužnika iz iste (zajedničke) pravne osnove, c) dužnikove obveze moraju se temeljiti i odnositi na iste interese u ispunjenju činidbe.