c S
Izbor dana

Tužiteljici koja je odlučila zadržati pravo vlasništva nad sačuvanim dijelovima vozila, pripada i pravo na naknadu troškova prijevoza vozila od mjesta nezgode do mjesta njezinog prebivališta.

24.06.2009 10:50 Neosnovano tuženik prigovara dosuđenju naknade štete s osnove prijevoza vozila tužiteljice iz Hrvatske u Republiku Njemačku, budući da tužiteljici kao vlasnici vozila pripada pravo na naknadu troškova prijevoza oštećenog vozila do mjesta njezinog prebivališta, a iz sadržaja prvostupanjskog postupka jasno proizlazi da je mjesto prebivališta tužiteljice u R. Njemačkoj.