c S
Izbor dana

Uklanjanje objekta

10.04.2019 09:00 Okolnost da je stranka koja je trebala, a nije imala mogućnost sudjelovati u postupku dovoljan je razlog za obnovu postupka pa nije potrebno dokazivati da li bi njeno sudjelovanje dovelo do drugačijeg rješenja u toj upravnoj stvari.