c S
Izbor dana

Donošenje odluka

17.04.2019 09:00 Prigovor zastare predstavlja materijalnopravni prigovor o kojem sud ne može raspravljati odvojeno od glavne stvari, već o tom prigovoru odlučuje presudom kojom odlučuje o tužbenom zahtjevu.