c S
Izbor dana

Rtv pristojba

23.04.2019 13:06 Obveza plaćanja RTV pristojbe glasi osobno na posjednika prijamnika, a ne predstavlja trošak nekretnine u kojoj se taj prijamnik nalazi.